ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-18.20 น.

ตามที่คณะครุศาสตร์ ม

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอุดมศึกษา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์

Read more

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ วิทยาลัยครูปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

ประชาสัมพันธ์รับสมัค

Read more