การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด โมดูลที่ 6 ต้นแบบครูนวัตกร (Smart Innovator)

หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ให้มีสมรรถนะความรู้วิชาชีพครู และสามารถนำไปใช้ในการจัดอบรมพัฒนาอาจารย์เพื่อ Re-skills/Up-skills องค์ความรู้ในศาสตร์วิชาชีพครู เนื้อหาของหลักสูตร คาดหวังว่าคณาจารย์คณะครุศาสตร์และคณาจารย์นิเทศจากคณะอื่นจะเกิดทักษะ โมดูลที่ 6 ต้นแบบครูนวัตกร (Smart Innovator) เข้าใจหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ สมรรถนะดิจิทัล จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แนวโน้มนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุบัติใหม่เพื่อการจัดการเรียนรู้ การออกแบบและประยุกต์ใช้นวัตกรรมอิงสมรรถนะเพื่อการจัดการเรียนรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *