การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด โมดูลที่ 8 ปฏิบัติการสานวิถีครู (Smart Practitioner)

หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ให้มีสมรรถนะความรู้วิชาชีพครู และสามารถนำไปใช้ในการจัดอบรมพัฒนาอาจารย์เพื่อ Re-skills/Up-skills องค์ความรู้ในศาสตร์วิชาชีพครู เนื้อหาของหลักสูตร คาดหวังว่าคณาจารย์คณะครุศาสตร์และคณาจารย์นิเทศจากคณะอื่นจะเกิดทักษะโมดูลที่ 8 ปฏิบัติการสานวิถีครู (Smart Practitioner) ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในบริบทสถานศึกษาต้นแบบอย่างมืออาชีพ โดยการศึกษา วิเคราะห์ บริบทชั้นเรียน บริบทสถานศึกษา หลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการประเมินฐานสมรรถนะ การใช้สื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับบุคลากรของสถานศึกษาในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ จัดทำรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และรายงานผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *