การพัฒนาครูและนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศรีสะเกษ จังหวัดศรีสเกษ

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิด “การพัฒนาครูและนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖  ณ ห้องประชุม ๕๗๐๓   อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดย คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาครูและนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน กิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์สาขาวิชา (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย) สำหรับสามเณรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ และมัธยมศึกษาชั้น ปีที่ ๒

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *