นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตสื่อเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตสื่อเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดผลิตสื่อเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการ และวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งนักศึกษา ทีม Love_iuc.sskru สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ พร้อมรับโล่รางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่ง นักศึกษา ทีม Love_iuc.sskru สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ผลิตสื่อการเรียนรู้การตากผ้าและรีดผ้าสำหรับเด็กปฐมวัย ผลิตขึ้นมาจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้ ซึ่งในการผลิตสื่อนั้นจะใช้วัสดุขึ้นชื่อในจังหวัดศรีสะเกษและวัสดุที่ถูกทิ้งคือไม้มะดัน และจุกหอมแดง เพื่อที่จะเพิ่มคุณค่าและประโยชน์ของวัสดุเหล่านั้นให้ได้มากยิ่งขึ้น เพราะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวสามารถหาเองได้ตามท้องถิ่น และวัสดุดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับแรงบันดาลใจของพวกเราที่ต้องการผลิตสื่อการสอนที่สามารถหาได้ง่าย ค่าใช้จ่ายน้อย เนื่องจากครูปฐมวัยที่มีค่าใช้จ่ายในการทำสื่อเยอะมากพอสมควร นักศึกษาเลยช่วยกันคิด ช่วยกันหาวิธี ทำยังไงให้ค่าใช้จ่ายในการทำสื่อการสอนให้ประหยัดและใช้งบประมาณในการทำน้อยที่สุด จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ร่วมมือกันนำวัสดุเหลือใช้และวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นสื่อการสอนที่ตอบโจทย์เรื่องค่าใช้จ่าย และผู้ปกครองสามารถซึมซับและทำตามได้ โดยสื่อการสอนชุดนี้จะเป็นต้นแบบของการนำวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้มาผลิตสื่อการสอนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย เพราะวัสดุเหล่านี้นอกจากจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตสื่อแล้ว ยังสามารถส่งเสริมสุขภาวะของเด็กได้ครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและด้านสติปัญญา อีกทั้งสื่อชุดนี้เป็นสื่อปลายเปิดสามารถเข้าถึงหลายช่วงอายุของเด็ก เด็กสามารถเล่นได้อย่างสร้างสรรค์ รวมไปถึงการที่เด็กจะได้ฝึกทักษะชีวิต สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ ที่เด็กควรมีความรู้ความสามารถช่วยเหลือตนเองได้ จึงได้เกิดเป็นสื่อการสอนที่นักศึกษานำไปทำการประกวดในครั้งนี้ขึ้น

นักศึกษาทีม Love_iuc.sskru สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จำนวน ๕ คน ดังนี้

๑) นางสาวศุภนิดา บุญบันดาล คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ ๒

๒) นางสาวเจนรจิรา บุญส่ง คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ ๒

๓) นางสาวรัตนาวดี ทองบาง คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ ๒

๔) นางสาวณัฐวดี แสงสุข คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ ๒

๕) นางสาวลลิตา บุตรโท คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ ๒

อาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์จิตโสภิณ โสหา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพร ทับทิมศรี

ขอแสดงความยินดี และชื่นชมกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้อีกครั้ง👏👏

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *