โครงการเสริมความเป็นครูด้านงานพยาบาลสำหรับนักศึกษาการสอนภาษาจีน

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 5703 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

🧧โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

คณะครุศาสตร์ โดย สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ได้จัดโครงการ ㊗️เสริมความเป็นครูเชิงปฏิบัติการ ด้านงานพยาบาล ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา การสอนภาษาจีนชั้นปีที่ 3)

(2022学年第5届汉语教育专业3年级学生CPR及基础救援技能培训)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนชั้นปีที่ 3 ได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

2) เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนชั้นปีที่ 3ได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR)

ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ดังกล่าว คือ

1.คุณดวงนภา สีหะวงษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน(เวชกิจฉุกเฉิน)

2.คุณสุริยะ เข้าครอง ปรึกษาสอนช่วยกู้ชีพ รพ.อุบลรักษ์ธนบุรี

3.คุณจีระศักดิ์ แก้ววงษา พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ EMT – B (ชมรมกู้ชีพ กู้ภัยภาพข่าวศรีสะเกษ)

4.คุณศราวุธ โคษาราษฎร์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ EMR

5.คุณยศธร พูลสุวรรณ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ EMR

🀄กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย

1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล อุปกรณ์การปฐมพยาบาล

2.ความรู้พื้นฐานในการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

3.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนจมน้ำ

4.การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือคนจมน้ำ

5.การฝึกปฐมพยาบาลในการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และ การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

6.การฝึกปฐมพยาบาลผู้ที่มีภาวะการเจ็บป่วยฉุกเฉิน (เป็นลม หมดสติ ช็อค และมีอาการชัก)

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 5703 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

🧧โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

คณะครุศาสตร์ โดย สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ได้จัดโครงการ ㊗️เสริมความเป็นครูเชิงปฏิบัติการ ด้านงานพยาบาล ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา การสอนภาษาจีนชั้นปีที่ 3)

(2022学年第5届汉语教育专业3年级学生CPR及基础救援技能培训)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนชั้นปีที่ 3 ได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

2) เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนชั้นปีที่ 3ได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR)

ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ดังกล่าว คือ

1.คุณดวงนภา สีหะวงษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน(เวชกิจฉุกเฉิน)

2.คุณสุริยะ เข้าครอง ปรึกษาสอนช่วยกู้ชีพ รพ.อุบลรักษ์ธนบุรี

3.คุณจีระศักดิ์ แก้ววงษา พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ EMT – B (ชมรมกู้ชีพ กู้ภัยภาพข่าวศรีสะเกษ)

4.คุณศราวุธ โคษาราษฎร์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ EMR

5.คุณยศธร พูลสุวรรณ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ EMR

🀄กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย

1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล อุปกรณ์การปฐมพยาบาล

2.ความรู้พื้นฐานในการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

3.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนจมน้ำ

4.การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือคนจมน้ำ

5.การฝึกปฐมพยาบาลในการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และ การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

6.การฝึกปฐมพยาบาลผู้ที่มีภาวะการเจ็บป่วยฉุกเฉิน (เป็นลม หมดสติ ช็อค และมีอาการชัก)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *