การทดสอบ B-Net 2565

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 ให้แก่ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนา โดยจัดสอบ 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาบาลี  วิชาธรรม  วิชาพุทธประวัติ  วิชาวินัย ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดสอบเป็นตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ. ได้มอบให้สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 – 12 ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวม 12 แห่ง ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบในการบริหารการจัดสอบ

การสอบ B-NET ปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สำหรับโรงเรียนพระปริย้ติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 9 โรงเรียน สรุปดังนี้

B-NET ม.3 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ    103    รูป เข้าสอบ 83 รูป

B-NET ม.6 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ    66    รูป เข้าสอบ 50 รูป

ประมวลภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *